İdari Ceza Aldım

Milli Eğitim Bakanlığı  (MEB) özel öğretim kurumları üzerinde tam bir vesayet ve hiyerarşi ile denetimlerini sürdürmektedir. Ticari girişim özelliği de bulunan özel öğretim kurumlarının üzerinde görünen el olarak kapatma, idari para cezası gibi müeyyideler de uygulayarak piyasa koşullarının siyasal risk unsurunu tam manasıyla yerine getirmektedir. Görünürde dershanevari oluşumlara savaş açan MEB aslın tüm özel okulları çeşitli gerekçelerle idari yaptırımların çerçevesinde tutmaktadır. Denetime gidilen bir özel okulda  koşul tamam ama kapı genişliği 79,35 cm, yangın mevzuatının tüm gerekliklerini yerine getiren bir kurumda prizleri beğenmeme, yeni atanmış bir öğretmen için SGK’nın başlatılmaması…vs. gibi…

MEB şikayet üzerine bir kuruma gitmişse şikayet dışındaki tüm hususlarda da sorular sormakta inceleme yapmaktadır. Soruşturmayı yapan müfettişlere görevlendirme belgeleri ve kimlik sorulduğunda beni vali görevlendirdi deyip sizi her türlü evrakı vermeye her türlü bilgiyi paylaşmaya zorluyorlar. Halbuki şikayetin kapsamı SGK’sız çalışan bir öğretmenin kurumda mevzuata aykırı personel çalıştırması.

5580 sayılı  Özel Öğretim Kurumları Kanunu (ÖÖKK) gereği özel okullar (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise), kişisel gelişim kursları, özel öğretim kurumları, motorlu taşıtlar sürücü kursları, rehabilitasyon merkezleri, uzaktan eğitim merkezi, mesleki eğitim merkezi vs. açılış ve faaliyet izni, personel rejimi, ücret ve reklam gibi hususları düzenleyen kanundur. Bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış yönetmelik de bulunmaktadır. Bu kanunun 7. maddesinde özel öğretim kurumlarına tecziye edilecek idari para cezaları hüküm altına alınmıştır. Bu kanun ve ilgili mevzuatın yürütülmesinde Milli Eğitim Bakanlığı  (MEB) görevlidir. Bakanlık Özel öğretim kurumlarına cezayı Valilik aracılıyla tebliğ etmektedir.

5580 sayılı Kanun kapsamında verilen idari para cezaları bir işletmenin gereği personel, işleyiş, reklam, kapatma gibi tüm süreçlerini içeren hususlarda da temas edecek şekilde düzenleme yapılmıştır. örneğin mevzuata aykırı personel çalıştırma, Bakanlık tarafından onaylı olmayan programlarda eğitim hizmeti verme, yine onaysız yerleşim planında eğitim verme gibi.

UzMEB DANIŞMANLIK, müfettişlerin sizden talep ettiği evrakın soruşturma kapsamında olup olmadığına karar vererek, hangi belgeleri/bilgileri teslim edeceğinizi ve ifade almada haklarınızın neler olduğunun danışmanlığını sizlere yapar.

UzMEB DANIŞMANLIK, soruşturma dosyasının içeriği konusunda sizleri bilgilendirir.  Eksik evrakın tamamlanması veya dosyadan evrak alınması konusunda danışmanlık hizmeti de sunar.

UzMEB DANIŞMANLIK, soruşturma sonunda hakkınızda verilen yaptırımlar konusunda hangi makamlara hangi dilekçelerle, nasıl ve ne zaman başvuracağınızın danışmanlığını yapar.

 

 

 

 

 

 

Ortabayır Mahallesi Şair Çelebi Sokak Gürtaş İş Merkezi No:1/3 Kağıthane İstanbul

+90 544 177 73 43

İletişim Formu

Hemen bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

merhaba dünya