Kontenjan Artırılması

MEB mevzuatına göre açılmış bir kurum, daha fazla öğrenci veya kursiyere hizmet vermeyi amaçlayabilir. Bunun ön şartı yeterli fiziki imkanı bulunmasıdır.

Okullar için bahçe, yangın merdiveni, derslik… kurslar için derslik ve yangın merdiveni kurum kontenjan artırımında önemli detaylardır.

Kontenjan artırımı temel de açılış işlemlerine benzer. Ancak sizi masraflardan kurtaracak bazı detaylar vardır. Örneğin; eğer yapıda tadilat, onarım yapılıyorsa veya daha önce yerleşim planında olmayan bir yer, yeni bölüm gösteriliyorsa teknik rapor alınması gereklidir. Ancak müdür odasının arşiv ile yer değiştirilmesi ve odanın derslik yapılması halinde teknik rapor gerekmez.

Yine kontenjan artırımında eski – yeni mevzuat uyumsuzluğu söz konusudur. eski mevzuata göre açılmış bir kurumda kontenjan artırımı yapmak istediğinizde belki de o taşınmazın şuan ruhsat alması imkansız olabilir.

Yukarıda açıkladığımız sebeplerle kurum kontenjan artırımında keşif yapılması veya en azından uzman gözle mevcut kat planı ile yapılmak istenen son halin kat planı incelenmelidir.

Dönüşüm işlemleri

Bir kursun türünün mecburi sebeplerle veya değişen şartlara göre kurucunun talebi üzerine değişmesi söz konusu olabilir. Bir kolejin ortaokula dönüşümü, bir özel öğretim kurusunun kişisel gelişim kursuna dönüşümü gibi kurum türünde değişiklik olabilir. bu tamamen yeni açılacak kurumun şartlarına göre yapılır. burada tıpkı yeniden kurum açmaya benzer. Ancak bazı detaylar sayesinde kurum açılışı prosedürü hızlanmaktadır. Bu yüzden bir uzmanla çalışılması tavsiye edilir.

Program ekleme

Kurum açıldıktan veya dönüştükten sonra ilave edilmek istenen program için tekrar MEB’e başvuru yapılır. Eğer program kurum için uygunsa MEB tarafından ruhsata işlenir. Eğer uygun değilse veya süresi geçmişse, program yazma hizmetimiz de mevcuttur.

Kurucu değişikliği

Kurumun devredilmesi veya başka gerekçelerle kurucusunun değişmesi söz konusu olabilir. her kurumun kurucusunda aranan şartlar mevzuatta yer almaktadır. Örneğin, özel öğretim kurslarının kurucusu sadece eğitim bilimleri mezunu veya fen edebiyat mezunu olup formasyon almış kişiler olabilir.

Elbette ki MEB için bu yeterli değildir. Başkaca detaylar için UzMEB Danışmanlık’a danışmanızda fayda bulunmaktadır.

Kurum Devir İşlemleri

Kurum bir işletme olarak kabul edilirse; bu işletmenin ve bu işletme hakkının tamamı ve içinde bulunan bilumum demirbaşların tamamını ile devredilmektedir. 2020 yılının başına kadar soruşturması olan kurumlar devredilmiyordu. Ancak yapılan yasal değişiklik ile artık soruşturma veya idari para cezası bulunan kurumların da devrinin önü açılmıştır. Devirde kurumun borç ve alacaklarının vadesi gelmemiş olanlar da dahil olmak üzere, kurumda yapılan inceleme/soruşturma/denetim sonucu verilen idari para cezalarını ve kapatma cezaları dahil olmak üzere devir alana ait olmak üzere belli bir bedel karşılığında devir ve teslimi söz konusudur.  Devir işlemi ilk önce Noter’den yapılır. Daha sonra devralan il ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne müracaat ederek ruhsatı kendi adına tescil edebilir.

Kapatma

Kurucunun çeşitli nedenlerle kurumu kapatması söz konusu olabilir. bunun için çalışanlar ve öğrencilere bildirim yapılması gereklidir. Kurumun MEB mevzuatına göre kapatılması gereklidir. Aksi halde usulsüz kapatma cezası mevcuttur.

Ortabayır Mahallesi Şair Çelebi Sokak Gürtaş İş Merkezi No:1/3 Kağıthane İstanbul

+90 544 177 73 43

İletişim Formu

Hemen bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

merhaba dünya