Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları üzerinde hiyerarşi ve vesayet makamı olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlemlerini yapmaya yetkilidir. Kurumların açılıştan önce, açılış aşamasında, faaliyeti esnasında hatta kapatma sürecinde özel öğretim kurumları mevzuatının gereklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Aksi halde aylarca hatta yıllarca ruhsat alınamaz, sürekli idari para cezasına maruz kalınabilir veya kurumunuzun kapatılması yaptırımıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

UzMEB DANIŞMANLIK olarak kurum açılış işlemleri, nakil, kapatma vs. gibi tüm idari işlemleri yaptığımız gibi; idari para cezasına itiraz, soruşturma danışmanlığı, kapatma kararlarına karşı savunma, kurum içi veya üçüncü kişilere karşı sözleşme düzenleme gibi hukuki hizmetleri de yapmaktayız.

MEB somut olaylara göre görüşler de sunmaktadır. Örneğin açılmak istenen bir okulun petrol ofisine uzaklığı hesap edilirken bahçe duvarı mı, yoksa bahçe kapısı mı esas alınacaktır? Bu ve buna benzer birçok konuda mevzuat danışmanlığı yapmaktayız.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 7. madde başta olmak üzere MEB mevzuatına göre çeşitli sebeplerle Özel Öğretim Kurumlarına idari para cezası  verilmektedir. Çoğu kurum, idari para cezasının iptal edilebileceğine inanmamaktadır. Bir diğer çoğunluk da cezanın nispeten düşük meblağlı olduğunu düşünerek indirimli halinden ödeme yoluna gitmektedir. Ancak idari para cezası  üç kez aynı fiilden tecziye edilirse kurumun kapatılmasına sebep olmaktadır. UzMEB DANIŞMANLIK olarak idari para cezası konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Özel öğretim kurumlarının amacı dışında kullanıldığı iddiası ve diğer bazı gerekçelerle ruhsat iptali (kurumun açılış ve faaliyet izninin iptali) kararı verildiği görülmektedir. İYUK, Kabahatler Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) ve ilgili mevzuat kapsamında zamanında ve etkili bir şekilde kapatma kararının iptali için gerekli işlemler yapmaktayız.

Soruşturma ve denetim aşamasında, ifade alma sürecinde, evrak tesliminde, soruşturma sonucunda verilecek ceza ve disiplin işlemlerine karşı başvurulacak yollar konusunda sizlere hem MEB mevzuat danışmanlığı yapmaktayız. UzMEB DANIŞMANLIK olarak tüm  aşamalarda haksızlığın giderilmesi için tüm tecrübemizi hizmetinize sunmaktayız.

Özel öğretim kurumlarında çalışacak personel için iş hukuku, SGK ve MEB mevzuatı alanında danışmanlık, personellerle yapılacak iş sözleşmelerinden, istifaname, ikale vs. tüm iş hukuku kaynaklı sözleşme desteği vermekteyiz.

Sözleşme desteğimiz ayrıca öğrenci/kursiyer kayıt sözleşmeleri ile bu sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlıkları da kapsamaktadır.

Yine Kira sözleşmeleri ile ilgili tüm konularda da yanınızdayız.

UzMEB DANIŞMANLIK olarak bir işletmenin sorun yaşayabileceği tüm hususlarda sözleşme desteği hizmeti sunmaktayız.

UzMEB DANIŞMANLIK her türlü MEB mevzuat danışmanlığı alanında sizlere hizmet vermek üzere bir araya gelmiş profesyonel ekipten oluşmaktadır.

Saygılarımızla

Ortabayır Mahallesi Şair Çelebi Sokak Gürtaş İş Merkezi No:1/3 Kağıthane İstanbul

+90 544 177 73 43

İletişim Formu

Hemen bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

merhaba dünya