Özel Okulların Taşınır ve Taşınmaz Mallerının Eğitim Yılı Sonuna Kadar Haczedileyemeceğini Öngeren Kuralın İptali

Özel Okulların Taşınır ve Taşınmaz Mallerının Eğitim Yılı Sonuna Kadar Haczedileyemeceğini Öngeren Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 22/10/2020 tarihinde E.2019/59 numaralı dosyada, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okulların taşınır ve taşınmaz mallarının içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar haczedilemeyeceğini öngören kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.
2018 yılında icra iflas kanununa bir madde eklenmiş ve eğitim yılının sonuna kadarÖzel okulların taşınır ve taşınmazlarının haczedilemeyeceği Kanunla hüküm altına almıştı. Alacaklılar icra takibi yapmakta, takibi kesinleştiremekte eğer takibe itiraz yapılmışsa dava açarak borcun varlığını Ve icra marifetiyle tahsili İçin gerekli işlemleri Yapmasına rağmen haciz işlemi 7101 sayılı kanunla icra iflas kanununa eklenen 362/a Maddesi sayesinde yapılamıyordu. Bu maddenin anayasa Mahkemesi tarafından iptali ile artık özel okulların taşınır ve taşınmazlara haczedilebilir.
Özel okulların Taşınır malların hacizi örneğin masa tahta akıllı tahta gibi gerçekten de eğitimi önemli derecede etkiler. Yine özel okulların taşınmazı, icra marifetiyle satılırsa yeni malik okulun taşınmasını isteyebilir. Ancak özel okul sahiplerinin Başka işlerle Uğraştığı da görülmektedir.
Anayasa Mahkemesi kararın içeriğinde
diyor ki. Tamamen malın haciz edilmemesi alacaklıya külfet yükler. Mali haciz ettirebilirsin muhafaza altına alabilirsin. İstersen satışı erteleyebilirsin. Ama sen haciz yapılamaz, Haciz konulamaz dersen bu Ölçülü olmaz. Zaten uygulamada böyleydi. Hacize geliyorlardı. Okulda ne var ne yok liste yapıp okul müdürüne bir öğretmene veya kurucuya yediemin olarak bırakıyorlardı. Ama satış olmuyordu. Daha sonra okulun avukatlara iptal edilen madde dayanarak haczi kaldırıyorlardı.
Anayasa Mahkemesi’nin kararından sonra artık özel okulların taşınır ve taşınmazların hepsinin önü açılmıştır. Pandemi sürecinde en çok zarar gören ağır yaralanan özel okullara bir şok da Budur. Şu anda özel okulların çoğu kirasını ödeyemez durumdadır. Sırf kira borçu için taşınmaz Maliki’nin özel okulun tüm taşınırlarına haciz koydurması artık kaçınılmazdır.

Yorum Gönder

Mail adresiniz yayımlanmayacaktır. Sadece takma isminiz yayımlanacaktır.

Ortabayır Mahallesi Şair Çelebi Sokak Gürtaş İş Merkezi No:1/3 Kağıthane İstanbul

+90 544 177 73 43

İletişim Formu

Hemen bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

merhaba dünya